Բարի գալուստ teluasegh.am

Սույն դրույթներն ու պայմանները ուրվագծում են Թելուասեղի կայքի օգտագործման կանոններն ու կանոնակարգերը, որը գտնվում է https://teluasegh.am/ հասցեում:

Մուտք գործելով այս կայք՝ մենք ենթադրում ենք, որ դուք ընդունում եք այս պայմանները: Մի շարունակեք օգտվել teluasegh.am-ից, եթե համաձայն չեք կատարել այս էջում նշված բոլոր պայմաններն ու դրույթները:

Հետևյալ տերմինաբանությունը կիրառվում է սույն Պայմանների և դրույթների, Գաղտնիության հայտարարության և Հրաժարման մասին ծանուցման և բոլոր Համաձայնագրերի նկատմամբ. «Հաճախորդը», «Դուք» և «Ձեր»-ը վերաբերում է ձեզ, այս կայքում մուտք գործած անձին և համապատասխանում է Ընկերության պայմաններին: «Ընկերությունը», «Մենք ինքներս», «Մենք», «Մեր» և «Մենք» վերաբերում է մեր ընկերությանը: «Կուսակցությունը», «Կողմերը» կամ «Մենք» վերաբերում է և՛ Հաճախորդին, և՛ մեզ: Բոլոր պայմանները վերաբերում են առաջարկին, ընդունմանը և վճարման քննարկմանը, որոնք անհրաժեշտ են Հաճախորդին մեր աջակցության գործընթացը առավելագույնս պատշաճ կերպով ձեռնարկելու համար՝ Ընկերության նշված ծառայությունների մատուցման հետ կապված Հաճախորդի կարիքները բավարարելու հստակ նպատակի համար, համաձայն. Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ և ենթակա է դրանց: Վերոնշյալ տերմինաբանության կամ այլ բառերի ցանկացած օգտագործում եզակի, հոգնակի, մեծատառով և/կամ նա կամ դրանք համարվում են փոխարինելի և, հետևաբար, վերաբերում են նույնին:

Քուկիներ (Cookies)

Մենք օգտագործում ենք թխուկների (Cookies) օգտագործումը: Մուտք գործելով teluasegh.am՝ դուք համաձայնել եք օգտագործել թխուկներ (Cookies)՝ համաձայն Թելուասեղի Գաղտնիության քաղաքականության:

Ինտերակտիվ կայքերից շատերը օգտագործում են թխուկներ (Cookies), որպեսզի մեզ հնարավորություն տան յուրաքանչյուր այցելության համար օգտատիրոջ տվյալները առբերելու համար: Թխուկներն (Cookies) օգտագործվում են մեր կայքի կողմից՝ որոշակի տարածքների ֆունկցիոնալությունը միացնելու համար՝ մեր կայք այցելող մարդկանց համար հեշտացնելու համար: Մեր որոշ փոխկապակցված/գովազդային գործընկերներ կարող են նաև օգտագործել թխուկներ (Cookies):

Լիցենզիա

Եթե այլ բան նշված չէ, Թելուասեղը և/կամ նրա արտոնագրողներին պատկանում են teluasegh.am-ի բոլոր նյութերի մտավոր սեփականության իրավունքները: Մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Դուք կարող եք մուտք գործել սա teluasegh.am-ից ձեր անձնական օգտագործման համար՝ սույն պայմաններով սահմանված սահմանափակումներով:

Դուք չպետք է:

 • Նյութը վերահրապարակեք teluasegh.am-ից
 • Վաճառել, վարձակալել կամ ենթալիցենզավորել նյութ teluasegh.am-ից
 • Վերարտադրել, կրկնօրինակել կամ պատճենել նյութը teluasegh.am-ից
 • Վերաբաշխել բովանդակությունը teluasegh.am-ից

Սույն Համաձայնագիրը կսկսվի սույն օրվանից: Մեր Պայմաններն ու Պայմանները ստեղծվել են օգնությամբ Terms And Conditions Generator.

Այս կայքի մասերը հնարավորություն են ընձեռում օգտատերերին հրապարակել և փոխանակել կարծիքներ և տեղեկություններ կայքի որոշակի ոլորտներում: Թելուասեղը չի զտում, խմբագրում, հրապարակում կամ վերանայում Մեկնաբանությունները մինչև դրանց ներկայությունը կայքում: Մեկնաբանությունները չեն արտացոլում Թելուասեղի, նրա գործակալների և/կամ մասնաճյուղերի տեսակետներն ու կարծիքները: Մեկնաբանությունները արտացոլում են այն անձի տեսակետներն ու կարծիքները, ովքեր հրապարակում են իրենց տեսակետներն ու կարծիքները: Գործող օրենսդրությամբ թույլատրված չափով, Թելուասեղը պատասխանատվություն չի կրում մեկնաբանությունների կամ որևէ պատասխանատվության, վնասների կամ ծախսերի համար, որոնք պատճառվել և/կամ կրել են սրա վերաբերյալ Մեկնաբանությունների որևէ օգտագործման և/կամ հրապարակման և/կամ հայտնվելու հետևանքով: կայք։

Թելուասեղն իրեն իրավունք է վերապահում վերահսկել բոլոր Մեկնաբանությունները և հեռացնել ցանկացած մեկնաբանություն, որը կարող է համարվել անպատշաճ, վիրավորական կամ սույն Պայմանների խախտում առաջացնել:

Դուք երաշխավորում և ներկայացնում եք, որ.

 • Դուք իրավունք ունեք տեղադրել մեկնաբանությունները մեր կայքում և ունենալ դրա համար բոլոր անհրաժեշտ լիցենզիաներն ու համաձայնությունները.
 • Մեկնաբանությունները չեն ներխուժում որևէ մտավոր սեփականության իրավունք, ներառյալ առանց սահմանափակման որևէ երրորդ կողմի հեղինակային իրավունքը, արտոնագիրը կամ ապրանքային նշանը.
 • Մեկնաբանությունները չեն պարունակում որևէ զրպարտչական, վիրավորական, անպարկեշտ կամ այլ կերպ անօրինական նյութ, որը ոտնձգություն է գաղտնիության
 • Մեկնաբանությունները չեն օգտագործվի բիզնեսի կամ սովորական կամ առևտրային գործունեությունը կամ անօրինական գործունեությունը ներկայացնելու կամ խթանելու համար:

Սույնով Դուք Թելուասեղին տրամադրում եք ոչ բացառիկ լիցենզիա՝ օգտագործելու, վերարտադրելու, խմբագրելու և թույլատրելու ուրիշներին օգտագործել, վերարտադրել և խմբագրել Ձեր մեկնաբանությունները ցանկացած և բոլոր ձևերով, ձևաչափերով կամ լրատվամիջոցներով:

Գերհղում մեր բովանդակությանը

Հետևյալ կազմակերպությունները կարող են կապվել մեր կայքին առանց նախնական գրավոր հաստատման.

 • Պետական մարմիններ
 • Որոնման համակարգեր
 • Լրատվական կազմակերպություններ
 • Առցանց գրացուցակի դիստրիբյուտորները կարող են կապել մեր Կայքին այնպես, ինչպես նրանք կապում են ցուցակված այլ ձեռնարկությունների կայքերին. և
 • Համակարգի լայնածավալ հավատարմագրված ձեռնարկություններ, բացառությամբ շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների, բարեգործական առևտրի կենտրոնների և բարեգործական դրամահավաք խմբերի, որոնք չեն կարող գերհղում կատարել մեր վեբ կայքին:

Այս կազմակերպությունները կարող են հղում կատարել մեր գլխավոր էջին, հրապարակումներին կամ Կայքի այլ տեղեկություններին այնքան ժամանակ, քանի դեռ հղումը՝ (ա) որևէ կերպ խաբուսիկ չէ. (բ) կեղծ կերպով չի ենթադրում կապող կողմի և նրա արտադրանքի և/կամ ծառայությունների հովանավորություն, հաստատում կամ հաստատում. և (գ) տեղավորվում է կապող կողմի կայքի համատեքստում:

Մենք կարող ենք դիտարկել և հաստատել կապի այլ հարցումներ հետևյալ տեսակի կազմակերպություններից.

 • սպառողների և/կամ բիզնեսի տեղեկատվության հանրահայտ աղբյուրներ
 • dot.com համայնքային կայքեր
 • ասոցիացիաներ կամ բարեգործական կազմակերպություններ ներկայացնող այլ խմբեր
 • առցանց գրացուցակի դիստրիբյուտորներ
 • ինտերնետ պորտալներ
 • հաշվապահական, իրավաբանական և խորհրդատվական ընկերություններ և
 • կրթական հաստատություններ և առևտրային միավորումներ.

Մենք կհաստատենք այս կազմակերպություններից հղման հարցումները, եթե որոշենք, որ. բ) կազմակերպությունը մեզ մոտ չունի որևէ բացասական գրառում. (գ) գերհղման տեսանելիությունից մեզ օգուտը փոխհատուցում է Թելուասեղի բացակայությունը. և (դ) հղումը գտնվում է ընդհանուր ռեսուրսների տեղեկատվության համատեքստում:

Այս կազմակերպությունները կարող են հղում կատարել մեր գլխավոր էջին այնքան ժամանակ, քանի դեռ հղումը՝ (ա) որևէ կերպ խաբուսիկ չէ. (բ) կեղծ կերպով չի ենթադրում կապող կողմի և նրա արտադրանքի կամ ծառայությունների հովանավորություն, հաստատում կամ հաստատում. և (գ) տեղավորվում է կապող կողմի կայքի համատեքստում:

Եթե դուք վերը նշված 2-րդ պարբերությունում թվարկված կազմակերպություններից մեկն եք և հետաքրքրված եք մեր կայքին հղումով, ապա պետք է տեղեկացնեք մեզ՝ Թելուասեղին էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով: Խնդրում ենք ներառել ձեր անունը, ձեր կազմակերպության անվանումը, կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև ձեր կայքի URL-ը, ցանկացած URL-ի ցանկ, որից դուք մտադիր եք կապել մեր կայքին, և մեր կայքի URL-ների ցանկը, որոնց ցանկանում եք հղում. Սպասեք 2-3 շաբաթ պատասխանի համար:

Հաստատված կազմակերպությունները կարող են գերհղում կատարել մեր կայքին հետևյալ կերպ`

 • Օգտագործելով մեր կորպորատիվ անվանումը կամ
 • Օգտագործելով միասնական ռեսուրսների որոնիչ, որը կապված է կամ
 • Մեր Կայքի ցանկացած այլ նկարագրության օգտագործումը, որը կապված է դրան, իմաստ ունի կապող կողմի կայքի բովանդակության համատեքստում և ձևաչափում:

Թելուասեղի տարբերանշանի կամ այլ արվեստի գործի օգտագործումը չի թույլատրվում կապակցելու համար, եթե ապրանքային նշանի լիցենզային պայմանագիրը չկա:

Այֆրեյմներ

Առանց նախնական հաստատման և գրավոր թույլտվության, դուք չեք կարող ստեղծել շրջանակներ մեր վեբ էջերի շուրջ, որոնք որևէ կերպ փոխում են մեր կայքի տեսողական ներկայացումը կամ տեսքը:

Բովանդակության պարտավորություն

Մենք պատասխանատվություն չենք կրի ձեր կայքում հայտնված որևէ բովանդակության համար: Դուք համաձայնում եք պաշտպանել և պաշտպանել մեզ բոլոր այն պնդումներից, որոնք բարձրանում են ձեր կայքում: Ոչ մի հղում (հղումներ) չպետք է հայտնվի որևէ Կայքում, որը կարող է մեկնաբանվել որպես զրպարտություն, անպարկեշտ կամ հանցավոր, կամ որը խախտում է, այլ կերպ խախտում կամ պաշտպանում է երրորդ կողմի իրավունքների խախտում կամ այլ խախտում:

Ձեր գաղտնիությունը

Խնդրում ենք կարդալ Գաղտնիության քաղաքականությունը

Իրավունքների վերապահում

Մենք իրավունք ենք վերապահում պահանջելու, որ դուք հեռացնեք մեր կայքի բոլոր հղումները կամ որևէ կոնկրետ հղում: Դուք հավանություն եք տալիս անհապաղ հեռացնել մեր կայքի բոլոր հղումները՝ ըստ պահանջի: Մենք նաև իրավունք ենք վերապահում փոփոխելու այս պայմանները և դրա կապակցման քաղաքականությունը ցանկացած ժամանակ: Անընդհատ կապվելով մեր կայքին՝ դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել և հետևել կապող այս դրույթներին և պայմաններին:

Հղումների հեռացում մեր կայքից

Եթե մեր կայքում գտնում եք որևէ հղում, որը վիրավորական է որևէ պատճառով, կարող եք ցանկացած պահի կապվել և տեղեկացնել մեզ: Մենք կքննարկենք հղումները հեռացնելու հարցումները, սակայն պարտավոր չենք կամ ուղղակիորեն պատասխանել ձեզ:

Մենք չենք երաշխավորում, որ այս վեբկայքի տեղեկատվությունը ճիշտ է, մենք չենք երաշխավորում դրա ամբողջականությունը կամ ճշգրտությունը. ոչ էլ մենք խոստանում ենք ապահովել, որ կայքը հասանելի մնա կամ կայքի նյութը թարմացվի:

Հրաժարում պատասխանատվությունից

Առավելագույն չափով, որը թույլատրվում է կիրառելի օրենքով, մենք բացառում ենք բոլոր ներկայացուցչությունները, երաշխիքները և պայմանները, որոնք վերաբերում են մեր կայքին և այս կայքի օգտագործմանը: Այս հերքումից ոչինչ չի նշանակում

 • սահմանափակել կամ բացառել մեր կամ ձեր պատասխանատվությունը մահվան կամ անձնական վնասվածքի համար
 • սահմանափակել կամ բացառել մեր կամ ձեր պատասխանատվությունը խարդախության կամ խարդախ խեղաթյուրման համար
 • սահմանափակել մեր կամ ձեր պարտավորություններից որևէ մեկը՝ որևէ կերպ, որը չի թույլատրվում կիրառելի օրենքով. կամ
 • բացառել մեր կամ ձեր պարտավորություններից որևէ մեկը, որը չի կարող բացառվել գործող օրենսդրության համաձայն

Պատասխանատվության սահմանափակումներն ու արգելքները, որոնք սահմանված են սույն Բաժնում և սույն պատասխանատվությունից այլուր. (ա) ենթակա են նախորդ պարբերության. և (բ) կառավարում է բոլոր պարտավորությունները, որոնք առաջանում են պատասխանատվությունից հրաժարվելու մասին, ներառյալ պարտավորությունները, որոնք առաջանում են պայմանագրով, օրինազանցության և օրենքով սահմանված պարտականությունների խախտման համար:

Քանի դեռ կայքը և վեբկայքի տեղեկատվությունն ու ծառայությունները տրամադրվում են անվճար, մենք պատասխանատվություն չենք կրելու որևէ բնույթի կորստի կամ վնասի համար:

Գլխավոր Մենյու